RPA Data Center

Sample Copy: View Response #8,587
New ResponseNew Response
|
Edit ResponseEdit Response

SBRC Survey for Teachers

After discussion with the UESF Elementary Committee, SFUSD has put together a Task Force to review and provide guidance on revisions to the TK-5 Standards Based Report Cards.  The Task Force has defined the purpose of the SFUSD K-5 SBRC as follows: to provide a concise and periodic tool for communication among teachers, families and students that includes comprehensible information about a child’s social emotional development, academic development and unique assets.  In an effort to make this tool useful to teachers and families while serving the above purpose, feedback from both groups is essential.  Thank you for taking the time to provide feedback on your experience with the SBRCs.
Are you a teacher who completes the SBRCs?

No 

For which grade(s) have you completed SBRCs?

How often do you use the available rubrics to inform your completion of the SBRCs?

Always 

Approximately how long do you spend completing an SBRC for one student in its entirety?

60 + minutes 

What aspects of the SBRC do you find the most useful for communicating with families?

yes

What aspects of the SBRC do you find the LEAST useful for communicating with families?

Mercedes-Benz

What aspects of the SBRC do you think should not be changed?

mosernygaard56

What aspects of the SBRC would you like to see changed for the 2015-2016 school year?

mosernygaard56

What should be added to the SBRCs and why?

 

What should be omitted from the SBRCs and why?


 Bên trên thị trường lúc này, máy giặt Electrolux bao gồm cửa ngõ trên hay cửa trước thường rất phổ thay đổi, vậy nên việc biết phương pháp đánh giá và xử lý lỗi dễ dàng cũng rất cần thiết Khi các bạn không thể gọi trung tâm sửa chữa tức thì. Mặc cho dù chất lượng điều tiết Midea ko được đảm bảo chất lượng như máy điều hòa  https://www.blackplanet.com/manningchristensen87/message/21067108  , điều hòa Mitsubishi, điều tiết Đaikin…nhưng rõ nét cùng với tầm chi phí của mình thì chắc chắn ko dễ dàng nhằm tìm được dòng máy rét mướt không giống tốt hơn. Khái niệm những cái máy giặt hãng sản xuất LG, Khi dùng mãn tính, việc bảng điện tử hiển thị nhiều mã lỗi máy giặt LG ko còn là điều quá xa kỳ lạ.  https://christensenborregaard83.werite.net/  không hẳn người tiêu dùng nào cũng nắm rõ nhiều mã lỗi máy giặt LG này, nhất là những người mới mẻ tiếp xúc với nhiều hàng hóa này.
  Máy giặt Toshiba là product công nghệ tiện ích phổ biến hóa trong vô số gia đình thực tại. Nguyên nhân: Bộ phận cảm trở thành nhận thấy sự xuất hiện của rất nhiều bọt trong lồng giặt. NĂNG LƯỢNG ĐIỆN LẠNH TX THANH XUÂN chuyên nghiệp sửa chữa máy giặt toshiba trên hà nội. Điện Lạnh lẽo Thanh Xuân ra mắt bảng mã lỗi máy giặt Toshiba góp người người sử dụng hiểu được nguyên nhân và với cách xử trí nhanh vào những sự cố hư hỏng.
 <div style="text-align:center">
  <iframe width="480" height="336" src="http://www.youtube.com/embed/4IdQF1vagOQ" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
 </div>
  Cảm đổi mới sức n&oacute;ng độ d&agrave;n r&eacute;t bị chập điện (đối với m&aacute;y 2D r&eacute;t lạnh lẽo), thợ nghệ thuật kiểm tra v&agrave; xử l&yacute; như lỗi E6. Trong quy tr&igrave;nh d&ugrave;ng, c&oacute; lẽ rằng c&aacute;c lỗi v&agrave; yếu tố xảy ra l&agrave; kh&ocirc;ng tr&aacute;nh ngo&agrave;i, tuy vậy người ti&ecirc;u sử dụng cũng ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng n&ecirc;n qu&aacute; lo lo ngại. Việc xử l&yacute; những lỗi n&agrave;y đ&ograve;i hỏi sự tư vấn của nhiều kh&iacute; cụ chuy&ecirc;n được d&ugrave;ng v&agrave; một số kỹ năng v&agrave; kiến thức đ&uacute;ng chuy&ecirc;n m&ocirc;n nhất định, v&igrave; vậy nhưng người sử dụng n&ecirc;n gọi mang lại nh&agrave; ph&acirc;n phối, cơ quan che chở kh&aacute;ch mặt h&agrave;ng sẽ được hỗ trợ tận t&igrave;nh.
  Kẹt motor giặt, qu&aacute; chuy&ecirc;n chở quần &aacute;o hoặc đặt mực nước thấp. C&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n nghệ thuật tiếp tục rất c&oacute; thể trợ gi&uacute;p nhiều gia đ&igrave;nh bạn L&uacute;c gặp gỡ cần những lỗi nguy hiểm n&agrave;y. M&atilde; lỗi SE - Lỗi cảm thay đổi: Do cảm thay đổi hoạt động giải tr&iacute; sai hoặc ngưng hoạt động giải tr&iacute;. M&aacute;y điều tiết bị lỗi cảm trở n&ecirc;n sức n&oacute;ng độ ph&ograve;ng, thợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n cần đ&aacute;nh gi&aacute; giắc cắm th&acirc;n bo mạch v&agrave; đầu nối cảm biến h&oacute;a, đo độ qu&yacute; hiếm điện trở của cảm đổi thay, thay thế cảm biến h&oacute;a trước nếu như kh&ocirc;ng được thay thế bo mạch d&agrave;n gi&aacute; buốt.
    https://www.proisraelforever.com/post/616023971170811904/israeli-gal-gadot-wonder-woman-1984  tra nguồn cấp cho nước, mở - đ&oacute;ng m&aacute;y giặt v&agrave; ấn n&uacute;t Start. Lỗi t&iacute;n hiệu kết nối từ bo mạch, thợ kỹ thuật n&ecirc;n kiểm tra d&acirc;y điện kết nối t&iacute;n hiệu, mối cung cấp hoặc dỡ bo mạch ra cắm lại hoặc thay cho bo mạch mới mẻ. Lỗi quan hệ đến &aacute;p suất gas, đường ống dẫn c&oacute; thể do: hở gas g&acirc;y x&igrave; gas, hay thiếu hụt gas, đường ống bị m&oacute;p thực hiện nghẹt gas,…thợ chuy&ecirc;n m&ocirc;n kiểm tra đầu giắc teo hay ống nếu như đường ống mang yếu tố n&ecirc;n đi lại ống.

Are you satisfied with the timing/ pacing of the SBRCs during the year?

No 

if no, then “What changes in timing or pacing of the SBRCs would you like to see?”

 

How challenging was it to use Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What feedback do you have on using Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What additional comments do you have that would inform the revision of our district’s SRBCs for 2014-2015?

 

Would you like to participate in hands-on revision of the SBRC as a member of the Task Force? (extended hour compensation is provided)

Yes 

If yes: “Please provide your email for more information.”

 

Any additional comments to add?

 
Created at 4/22/2020 12:43 PM  by  
Last modified at 4/22/2020 12:43 PM  by