RPA Data Center

Sample Copy: View Response #6,907
New ResponseNew Response
|
Edit ResponseEdit Response

SBRC Survey for Teachers

After discussion with the UESF Elementary Committee, SFUSD has put together a Task Force to review and provide guidance on revisions to the TK-5 Standards Based Report Cards.  The Task Force has defined the purpose of the SFUSD K-5 SBRC as follows: to provide a concise and periodic tool for communication among teachers, families and students that includes comprehensible information about a child’s social emotional development, academic development and unique assets.  In an effort to make this tool useful to teachers and families while serving the above purpose, feedback from both groups is essential.  Thank you for taking the time to provide feedback on your experience with the SBRCs.
Are you a teacher who completes the SBRCs?

No 

For which grade(s) have you completed SBRCs?

How often do you use the available rubrics to inform your completion of the SBRCs?

Always 

Approximately how long do you spend completing an SBRC for one student in its entirety?

60 + minutes 

What aspects of the SBRC do you find the most useful for communicating with families?

yes

What aspects of the SBRC do you find the LEAST useful for communicating with families?

Walt Disney

What aspects of the SBRC do you think should not be changed?

woodardbeasley3

What aspects of the SBRC would you like to see changed for the 2015-2016 school year?

woodardbeasley3

What should be added to the SBRCs and why?

 

What should be omitted from the SBRCs and why?


 Bosch là thương hiệu của hàng loạt product do hãng công nghệ tiên tiến Robert Bosch GmbH sở hữu trụ sở sinh sống Đức phát triển. Những điều đó có ý nghĩa gì đối với các bạn, người tiêu người sử dụng, là nhiều nghệ thuật viên của shop được đào tạo thông thường xuyên về các product của Bosch, bởi vậy chúng luôn được update bên trên vớ cả các tiến bộ của product ở trong nhà sản xuất này. Đến với Trung tâm Sửa trị máy giặt Bosch tại Hà Nội, quý khách được trải qua dịch vụ sửa trị năng lượng điện máy biệt lập, giá cả tương đối rẻ được tối ưu thời gian và cực tốt sửa trị.
  Mang cho dù phần rộng lớn product của Bosch đều nhắm tới thị trường ngành oto, nhưng Bosch cũng tham gia sâu vào nhiều thị ngôi trường như máy giặt. Trong số những khu phố khu đất chật chội người đông tuy nhiên các dịch vụ sửa chữa trị điện rét vẫn cực kỳ cách tân và phát triển trong trong năm ngay sát đây. TT tư vấn xử lý mỗi vấn đề quan hệ đến máy giặt BOSCH của thành viên.
 <img class="alignleft" style="float:left;margin-right:10px;" src="http://dichvu365.com/wp-content/uploads/2012/12/image001.png" width="235px" alt="sửa chữa m&aacute;y giặt bosch" />
  Nhiều lỗi m&aacute;y giặt Bosch ngo&agrave;i hiển thị bởi vệt tượng h&igrave;nh c&ograve;n một số trong những m&atilde; lỗi hiển thị bằng văn bản loại v&agrave; chữ số. Đa số nhiều m&atilde; lỗi n&agrave;y tr&ecirc;n m&aacute;y giặt Bosch đều bắt đầu bằng văn bản E v&agrave; A tất nhi&ecirc;n một số lượng c&oacute; những &yacute; nghĩa s&acirc;u sắc kh&aacute;c nhau n&oacute;i l&ecirc;n nguy&ecirc;n nh&acirc;n của ch&uacute;ng.  http://woodardmarshall4.jigsy.com/entries/general/Trung-T%C3%A2m-B%E1%BA%A3o-H%C3%A0nh-M%C3%A1y-Gi%E1%BA%B7t-Tr%C3%AAn-H%C3%A0-N%E1%BB%99i  m&aacute;y giặt cấp cao&nbsp;l&agrave; thương hiệu kh&aacute; nổi tiếng được nhấp khẩu từ Ch&acirc;u &Acirc;u. Tuy c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh hơi mắc tuy nhi&ecirc;n lại c&oacute; nhiều chức năng thay đổi rất c&oacute; thể g&oacute;p tiết kiệm ng&acirc;n s&aacute;ch v&agrave; chi ph&iacute; được c&ocirc;ng sức giống như tuổi thọ, quan trọng đặc biệt loại m&aacute;y giặt n&agrave;y tiếp tục ko l&agrave;m ăn mặc quần &aacute;o nh&agrave;u.&lt;  https://telegra.ph/Sửa-M&aacute;y-Giặt-Bosch-Nhập-Khẩu-Tr&ecirc;n-thủ-đ&ocirc;-h&agrave;-nội-04-22  ='text-align:center'&gt;
 <iframe width="480" height="336" src="http://www.youtube.com/embed/YxvXJ6PZbpw" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
  L&uacute;c m&aacute;y giặt bị hư v&ocirc; với cơ hội n&agrave;o sửa m&agrave; ăn mặc quần &aacute;o th&igrave; h&oacute;a học đụn v&agrave;o khi th&agrave;nh vi&ecirc;n đang th&acirc;n quen c&ugrave;ng với việc d&ugrave;ng c&ocirc;ng cụ, l&acirc;́y ra tiệm giặt th&igrave; sợ h&atilde;i quần &aacute;o. Gia đ&igrave;nh bạn thấy lo ngại kh&ocirc;ng biết sửa m&aacute;y giặt sinh sống đ&acirc;u đảm bảo chất lượng để gọi. Hiện tượng lạ giặt kh&ocirc;ng sạch đơn thuần một trường hợp bất ngờ nhỏ kh&ocirc;ng phải c&aacute;c lỗi m&aacute;y giặt Bosch n&ecirc;n ko c&oacute; m&atilde; hiển thị tr&ecirc;n screen LED. Ti&ecirc;́p nh&acirc;̣n dịch vụ y&ecirc;u cầu sửa chữa m&aacute;y giặt Bosch tr&ecirc;n m&aacute;i ấm từ kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;ng, chúng t&ocirc;i tư v&acirc;́n sử dụng mi&ecirc;̃n phí hoàn toàn mọi thắc mắc v&ecirc;̀ quá trình sử dụng.
  M&aacute;y giặt Bosch l&agrave; sản phẩm của BSH Bosch v&agrave;  https://gumroad.com/7029072529136/p/s-a-may-gi-t-electrolux-67f418b9-8153-48ab-a55f-49f702d6c6b6  Hausger&auml;te GmbH. M&aacute;y giặt Bosch l&agrave; product của BSH Bosch v&agrave; Siemens Hausger&auml;te GmbH, một trong 3 doanh nghiệp lớn thứ gia dụng lớn số 1 tr&aacute;i đất. Kỹ thuật sửa trị m&aacute;y giặt chuy&ecirc;n nghiệp được đ&agrave;o tạo v&agrave; giảng dạy về nghiệp vụ. Sửa trị nhanh ch&oacute;ng - hiệu quả tuyệt vời - phung ph&iacute; thấp - cam kết Bảo H&agrave;nh sau sửa trị.

Are you satisfied with the timing/ pacing of the SBRCs during the year?

No 

if no, then “What changes in timing or pacing of the SBRCs would you like to see?”

 

How challenging was it to use Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What feedback do you have on using Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What additional comments do you have that would inform the revision of our district’s SRBCs for 2014-2015?

 

Would you like to participate in hands-on revision of the SBRC as a member of the Task Force? (extended hour compensation is provided)

Yes 

If yes: “Please provide your email for more information.”

 

Any additional comments to add?

 
Created at 4/21/2020 6:01 PM  by  
Last modified at 4/21/2020 6:01 PM  by