RPA Data Center

Sample Copy: View Response #596,722
New ResponseNew Response
|
Edit ResponseEdit Response

SBRC Survey for Teachers

After discussion with the UESF Elementary Committee, SFUSD has put together a Task Force to review and provide guidance on revisions to the TK-5 Standards Based Report Cards.  The Task Force has defined the purpose of the SFUSD K-5 SBRC as follows: to provide a concise and periodic tool for communication among teachers, families and students that includes comprehensible information about a child’s social emotional development, academic development and unique assets.  In an effort to make this tool useful to teachers and families while serving the above purpose, feedback from both groups is essential.  Thank you for taking the time to provide feedback on your experience with the SBRCs.
Are you a teacher who completes the SBRCs?

No 

For which grade(s) have you completed SBRCs?

How often do you use the available rubrics to inform your completion of the SBRCs?

Always 

Approximately how long do you spend completing an SBRC for one student in its entirety?

60 + minutes 

What aspects of the SBRC do you find the most useful for communicating with families?

yes

What aspects of the SBRC do you find the LEAST useful for communicating with families?

Texaco

What aspects of the SBRC do you think should not be changed?

femaletax8

What aspects of the SBRC would you like to see changed for the 2015-2016 school year?

femaletax8

What should be added to the SBRCs and why?

 

What should be omitted from the SBRCs and why?

  https://www.batchuontyren.com/  website chuyên về ty ren tán chuồn, giàn giáo, cốp pha thuộc quyền quản lý bởi Công ty TNHH Phụ Kiện và Cốp Pha Việt, 19A Nguyễn Văn Bứa, Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh
 
  Thiết kế và sản xuất trong trang trí nội thất hay chế tạo đồ mộc cho gia đình.
 
  Chiều dày của lớp bê tông trên băng chuyền phụ thuộc vào sức chịu tải cho phép của từng loại băng chuyền;
 
  two. Nếu chiều rộng của các kết cấu cốp pha ghép lại với nhau nhỏ hơn 15mm thì lực tập trung nói trên được phân đều cho hai tầm kề nhau.
 
  Trên thị trường xây dựng hiện nay đang sử dụng phổ biến 2 loại cốp pha chính là: cốp pha cột và cốp pha sàn.
 
  four ưu điểm của kích tăng giàn giáo Chức năng bình luận bị tắt ở 4 ưu điểm của kích tăng giàn giáo
 
  c) Đối với bê tông móng bệ máy có khối đổ lớn hơn 50m3 lấy một tổ mẫu nhưng vẫn lấy một tổ mẫu khi khối lượng ít hơn 50m3;
 
  c) Khi trộn bê tông trong điều kiện thời tiết và độ ẩm vật liệu ổn định thì kiểm tra một lần trong một ca.
 
  – Cốp pha phải được thiết kế và chế tạo thật bền vững để có thể sử dụng được nhiều lần.
 
  Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công–Chia sẻ tương tự; có thể áp dụng điều khoản bổ sung. Với việc sử dụng trang Internet này, bạn chấp nhận Điều khoản Sử dụng và Quy định quyền riêng tư.
 
  Các gông của được siết chặt bằng nêm gỗ giúp cho việc dễ lắp đặt hơn và dễ tháo hơn so với các thanh gông của Cốp Pha tường.
 
  Th6 Cốp pha cột được sản xuất bởi Giàn giáo Phú Hưng là một giải pháp thay thế hữu hiệu cho sản phẩm coppha panel.
 
    https://www.batchuontyren.com/san-pham/gian-giao-nem  số sai lệch cho phép đối với công tác láp dựng cốt thép được quy định ở bảng nine;
 
  …Nhờ những ưu điểm nổi bật trên mà ván khuôn nhôm được sử dụng phổ biến ở Việt Nam…
 
  – Cốp pha phải được thiết kế và chế tạo thật bền vững để có thể sử dụng được nhiều lần.

Are you satisfied with the timing/ pacing of the SBRCs during the year?

No 

if no, then “What changes in timing or pacing of the SBRCs would you like to see?”

 

How challenging was it to use Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What feedback do you have on using Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What additional comments do you have that would inform the revision of our district’s SRBCs for 2014-2015?

 

Would you like to participate in hands-on revision of the SBRC as a member of the Task Force? (extended hour compensation is provided)

Yes 

If yes: “Please provide your email for more information.”

 

Any additional comments to add?

 
Created at 11/7/2020 8:06 AM  by  
Last modified at 11/7/2020 8:06 AM  by