RPA Data Center

Sample Copy: View Response #14,819
New ResponseNew Response
|
Edit ResponseEdit Response

SBRC Survey for Teachers

After discussion with the UESF Elementary Committee, SFUSD has put together a Task Force to review and provide guidance on revisions to the TK-5 Standards Based Report Cards.  The Task Force has defined the purpose of the SFUSD K-5 SBRC as follows: to provide a concise and periodic tool for communication among teachers, families and students that includes comprehensible information about a child’s social emotional development, academic development and unique assets.  In an effort to make this tool useful to teachers and families while serving the above purpose, feedback from both groups is essential.  Thank you for taking the time to provide feedback on your experience with the SBRCs.
Are you a teacher who completes the SBRCs?

No 

For which grade(s) have you completed SBRCs?

How often do you use the available rubrics to inform your completion of the SBRCs?

Always 

Approximately how long do you spend completing an SBRC for one student in its entirety?

60 + minutes 

What aspects of the SBRC do you find the most useful for communicating with families?

yes

What aspects of the SBRC do you find the LEAST useful for communicating with families?

General Electric

What aspects of the SBRC do you think should not be changed?

krause82krause

What aspects of the SBRC would you like to see changed for the 2015-2016 school year?

krause82krause

What should be added to the SBRCs and why?

 

What should be omitted from the SBRCs and why?


 Để tách gặp gỡ phải dịch vụ sửa máy giặt kém chất lượng hãy contact ngay lập tức với TT điện rét MINH GIÁP. Việc làm này nên làm thông thường xuyên nhằm máy giặt luôn hoạt động cùng với năng suất cực tốt. Máy giặt cung cấp nước chậm rãi. Cùng với tiến độ ở chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng lúc sửa máy giặt Q.3 tại Năng lượng điện Lạnh lẽo Đình Nhật. Dịch vụ sửa nhanh chóng trên căn nhà mọi Hà Nội chỉ với 30 phút Công ty tiếp tục phát triển ra trên căn nhà quý khách. Lúc có nhu cầu sửa chữa vui lòng tương tác Mr Thăng  https://krause13thomass.livejournal.com/298.html  - Thợ trực tiếp sửa, tư vấn free để khách hàng sản phẩm tự động sửa.
    http://casathome.ihep.ac.cn/team_display.php?teamid=705022  máy giặt căn nhà mình hư hỏng người nào cũng đều mong muốn kiếm được một doanh nghiệp sửa máy giặt Uy Tín nhằm sửa giúp người. Sửa máy giặt cửa bên trên là công ty của Shop chúng tôi đem đến mang lại quý khách hàng để phục vụ chuyên nghiệp. Cách 4 : Khi quý khách hàng đồng ý nhân viên cấp dưới Shop chúng tôi tiếp tục sửa chữa trị và thay thế linh khiếu nại lỗi bằng linh khiếu nại mới nhất và ra soát hoạt động của dòng sản phẩm.
 <img class="alignleft" style="float:left;margin-right:10px;" src="https://suamaygiatgiare.com/images/phunhuan.jpg" width="215px" alt="sửa m&aacute;y giặt samsung" />
  Nếu như kh&aacute;ch h&agrave;ng đồng &yacute; c&ugrave;ng với phương &aacute;n sửa chữa v&agrave; gi&aacute; th&agrave;nh th&igrave; tổ chức sửa chữa tức th&igrave; ngay lập tức. Vận h&agrave;nh lại m&aacute;y m&aacute;y giặt sau Khi sửa. H&atilde;y gọi mang lại ch&uacute;ng t&ocirc;i l&uacute;c bạn cần&nbsp;sửa m&aacute;y giặt Q.3 đ&aacute;ng tin tưởng hoặc cần thiết hỗ trợ h&igrave;nh thức quan hệ như: Sửa tủ r&eacute;t quận 3, sửa m&aacute;y lạnh, sửa l&ograve; vi s&oacute;ng, sửa m&aacute;y nước lạnh, dọn dẹp m&aacute;y gi&aacute;, tủ gi&aacute; buốt…vv&nbsp;hay L&uacute;c cần thiết tư vấn, cửa h&agrave;ng đều tiếp tục phục vụ ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng c&ograve;n bản th&acirc;n.
 <div style="text-align:center">
  <iframe width="480" height="336" src="http://www.youtube.com/embed/UzH3VFUJksY" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
 </div>
  V&igrave; thế khi con người kh&ocirc;ng nhổ điện nguồn ra rất rất c&oacute; thể mối cung cấp điện m&aacute;i ấm m&igrave;nh chợp chờn khi cao khi thấp sẽ l&agrave;m hư bo mạch của d&ograve;ng sản phẩm. Dịch vụ của ch&uacute;ng t&ocirc;i bao gồm tất cả: Sửa m&aacute;y giặt tại Th&agrave;nh Phố H&agrave; Nội&nbsp;cửa ng&otilde; ngang, cửa ng&otilde; tr&ecirc;n, nhiều loại m&aacute;y giặt được nhập kể từ nhiều nước &acirc;u lục, ch&acirc;u &aacute;, h&agrave;ng nội địa nhật …Shop khẳng định bắt đ&uacute;ng căn bệnh sửa chữa nhanh, gi&aacute; cả phải chăng nhất.
  C&ocirc;ng ty sửa chữa c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm, thay đổi nhất l&agrave; l&uacute;c bảo tr&igrave; th&igrave; đ&uacute;ng v&agrave; đủ an to&agrave;n người nh&agrave; tuyệt đối y&ecirc;n l&ograve;ng v&agrave; c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cam kết điều n&agrave;y với kh&aacute;ch sản phẩm. Khi sửa chữa trị m&aacute;y xong m&aacute;y chạy chất lượng mới nhất cần trả chi ph&iacute; v&agrave; Bảo H&agrave;nh v&agrave;o thời gian tồn tại sửa trị. Kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm thống nhất giao dịch cho nh&acirc;n vi&ecirc;n cấp dưới sửa m&aacute;y giặt. 4 nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ yếu dẫn đến m&aacute;y giặt m&aacute;i ấm th&agrave;nh vi&ecirc;n hay bị hư do bản th&acirc;n ko biết sử dụng chứ kh&ocirc;ng phải do m&aacute;y tầm thường chất lượng tốt.

Are you satisfied with the timing/ pacing of the SBRCs during the year?

No 

if no, then “What changes in timing or pacing of the SBRCs would you like to see?”

 

How challenging was it to use Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What feedback do you have on using Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What additional comments do you have that would inform the revision of our district’s SRBCs for 2014-2015?

 

Would you like to participate in hands-on revision of the SBRC as a member of the Task Force? (extended hour compensation is provided)

Yes 

If yes: “Please provide your email for more information.”

 

Any additional comments to add?

 
Created at 4/26/2020 8:52 AM  by  
Last modified at 4/26/2020 8:52 AM  by