RPA Data Center

Sample Copy: View Response #14,813
New ResponseNew Response
|
Edit ResponseEdit Response

SBRC Survey for Teachers

After discussion with the UESF Elementary Committee, SFUSD has put together a Task Force to review and provide guidance on revisions to the TK-5 Standards Based Report Cards.  The Task Force has defined the purpose of the SFUSD K-5 SBRC as follows: to provide a concise and periodic tool for communication among teachers, families and students that includes comprehensible information about a child’s social emotional development, academic development and unique assets.  In an effort to make this tool useful to teachers and families while serving the above purpose, feedback from both groups is essential.  Thank you for taking the time to provide feedback on your experience with the SBRCs.
Are you a teacher who completes the SBRCs?

No 

For which grade(s) have you completed SBRCs?

How often do you use the available rubrics to inform your completion of the SBRCs?

Always 

Approximately how long do you spend completing an SBRC for one student in its entirety?

60 + minutes 

What aspects of the SBRC do you find the most useful for communicating with families?

yes

What aspects of the SBRC do you find the LEAST useful for communicating with families?

Intl. Business Machines

What aspects of the SBRC do you think should not be changed?

krause82krause

What aspects of the SBRC would you like to see changed for the 2015-2016 school year?

krause82krause

What should be added to the SBRCs and why?

 

What should be omitted from the SBRCs and why?


 Trung tâm sửa chữa máy giặt trên nhà Thành Phố Hà Nội () thường xuyên xử lý triệt để mỗi sự cố máy giặt do thời gian dùng mãn tính, sử dụng không đúng cách. Sau Lúc vận hành lại bình thường, khách hàng hàng coi hóa đơn xem thêm giá chỉ tiền của từng loại vũ khí thay thế, bảo trì, công sửa chữa trị… Do thẳng nhân viên sửa ghi chép. Chiếc máy giặt của bạn sẽ sớm hoạt động chung trở lại trong thời gian ngắn nhưng mà ko mất công chờ đợi nhân viên cấp dưới sửa chữa trị như là những địa chỉ sửa trị khác.
 <img class="aligncenter" style="display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://dienlanhachau.vn/wp-content/uploads/2013/01/sua-may-giat-quan-binh-tan-tai-nha.jpg" width="215px" alt="sửa m&aacute;y giặt nội địa nhật" />
  V&igrave; l&uacute;c người ta kh&ocirc;ng nhổ năng lượng điện mối cung cấp ra cực kỳ rất c&oacute; thể mối cung cấp năng lượng điện căn nh&agrave; tổ ấm chấp chới khi cao l&uacute;c thấp tiếp tục thực hiện hỏng bo mạch của sản phẩm. C&ocirc;ng ty của c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i bao gồm tất cả: Sửa m&aacute;y giặt tr&ecirc;n H&agrave; Nội&nbsp;cửa ng&otilde; ngang, cửa ng&otilde; b&ecirc;n tr&ecirc;n, c&aacute;c loại m&aacute;y giặt được nhập kể từ nhiều nước ch&acirc;u &acirc;u, ch&acirc;u &aacute;, sản phẩm nội địa nhật …C&ocirc;ng ty khẳng định bắt đ&uacute;ng căn bệnh sửa chữa nhanh ch&oacute;ng, gi&aacute; th&agrave;nh hợp l&iacute; nhất.
  Thật vi diệu với c&ocirc;ng ty sửa m&aacute;y giặt Thủ Dầu Một Tỉnh B&igrave;nh Dương. M&aacute;y giặt vắt ko th&ocirc;, vắt ko được. M&aacute;y giặt giặt ko sạch sẽ. Th&ocirc;ng tin mang lại kh&aacute;ch h&agrave;ng hiện tượng của chiếc m&aacute;y giặt mặt kh&aacute;c thể hiện phương &aacute;n sửa chữa trị cực tốt, rẻ nhất. B&ecirc;n gần đ&oacute; C&ocirc;ng ty tiếp tục tư vấn qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng mặt h&agrave;ng vệ sinh m&aacute;y giặt với gi&aacute; cuốn h&uacute;t để đảm bảo an to&agrave;n m&aacute;y&nbsp;tổng thể v&agrave; to&agrave;n diện.  https://sendit.cloud/9b2zh5p2wnec  chức lau ch&ugrave;i, bảo tr&igrave; nhiều thiết bị b&ecirc;n trong m&aacute;y giặt.
  T&igrave;nh huống kh&aacute;ch h&agrave;ng sản phẩm ko sửa chữa th&igrave; hạnh ph&uacute;c ra về. Khi m&aacute;y giặt ng&ocirc;i nh&agrave;&nbsp;m&igrave;nh ko d&ugrave;ng 1 thời gian l&acirc;u năm khoảng v&agrave;i ba th&aacute;ng v&agrave; con người ta khởi động sử dụng lại.  https://www2.zippyshare.com/v/H6fKZXp4/file.html  ph&iacute; sửa chữa trị phải chăng, l&agrave;m gọn g&agrave;ng, sửa chữa nhanh m&agrave; cực tốt đưa đến cao. Ngo&agrave;i ra C&ocirc;ng ty c&ograve;n cung cấp c&ocirc;ng ty bảo tr&igrave; m&aacute;y giặt chỉ với 250K một m&aacute;y đối với m&aacute;y của tr&ecirc;n v&agrave; 450k đối với m&aacute;y cửa ngang.
  Tổ chức sửa trị m&aacute;y giặt tr&ecirc;n m&aacute;i ấm. L&uacute;c m&aacute;y giặt nh&agrave; nh&agrave; bạn gặp n&ecirc;n những yếu tố như b&ecirc;n tr&ecirc;n hoặc bất k&igrave; yếu tố n&agrave; quan hệ bạn h&atilde;y contact c&ugrave;ng với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn mi&ecirc;n ph&iacute; theo số Đường d&acirc;y n&oacute;ng: 0914112226 hoặc Website: nhằm hiểu biết th&ecirc;m chi tiết.  http://www.docspal.com/viewer?id=-  &yacute;: L&uacute;c sử dụng m&aacute;y giặt nhiều người th&acirc;n n&ecirc;n cần biết điều n&agrave;y n&agrave;y đ&oacute; l&agrave; khi kh&ocirc;ng sử dụng m&aacute;y giặt cụm bạn phải nhổ ngắt nguồn điện ra bằng c&aacute;ch ngắt atomat hoặc nhổ ph&iacute;ch căm năng lượng điện chỉ biết bao giờ sử dụng ch&uacute;ng ta mới mẻ cắm cấp lại nguồn.
 <div style="text-align:center">
  <iframe width="480" height="336" src="http://www.youtube.com/embed/eNL9Yc7yT8s" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>
 </div>

Are you satisfied with the timing/ pacing of the SBRCs during the year?

No 

if no, then “What changes in timing or pacing of the SBRCs would you like to see?”

 

How challenging was it to use Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What feedback do you have on using Synergy TeacherVue to complete your SBRCs?

 

What additional comments do you have that would inform the revision of our district’s SRBCs for 2014-2015?

 

Would you like to participate in hands-on revision of the SBRC as a member of the Task Force? (extended hour compensation is provided)

Yes 

If yes: “Please provide your email for more information.”

 

Any additional comments to add?

 
Created at 4/26/2020 8:46 AM  by  
Last modified at 4/26/2020 8:46 AM  by